Sponsing

Brynild Gruppen har lang historikk som støttespiller og samarbeidspartner for kultur og idrett, spesielt lokalt i Østfold. Vi har i dag tre store hovedsponsorater lokalt.

Sponsing FFK

Disse er:

  • Fredrikstad Fotballklubb
  • Stjernen Hockey
  • Fredrikstad Skiklubb


Ønsker ditt lag eller forening støtte?

Brynild Gruppen ønsker å bidra til positiv samfunnsutvikling, først og fremst ved å samarbeide med lokale leverandører og større lokale lag og organisasjoner. Vi ønsker å støtte aktiviteter som bidrar til felles opplevelser og positivt engasjement. Lag og organisasjoner kan søke støtte fra Brynild Gruppen, og vår søknadsfrist er 1. mars hvert år.

Søknader kan sendes til: sponsorater@brynildgruppen.no